Proje Süreci Ar-ge

Araştırma ve Geliştirme ya da kısa adıyla AR-GE, günümüzün en sıcak konularından biridir. AR-GE kişinin, toplumun ve kültürün bilgi birikimini artırmak ve bu birikimin yeni uygulamalara yol açması amacıyla sistematik bir temele dayalı yapılan yaratıcı işleri kapsar.

KAYA-PEN AR-GE olarak üretim kalitemizi ileriye taşımak adıyla çıktığımız bu yolda kendimizi şöyle tanımlayabiliriz: Yeni ürünlerin üretilmesini sağlayacak bilgileri elde ederek ürünün bilgisayar ortamında güncel programlar kullanılarak tasarlanan prototip ürün üretimi veya mevcut bilgilerimizle oluşturduğumuz ürünlerimizi yenilikçi fikir ve programlarla geliştirerek tekrar yapılandırmak amacı ile yapılan düzenli çalışmalar olarak tanımlamak doğru olacaktır.
AR-GE faaliyetlerinde fiili olarak çalışan, alanında uzman personel ile nitelikli destek personelini ve AR-GE faaliyetlerinin bilimsel ve teknik yanlarının planlanıp yönetilmesi, izlenip değerlendirilmesi ve desteklenmesi ile uğraşan elemanlardır. “AR-GE personeli” yüksek öğrenim görmüş ve çalışma alanında gerekli sertifika, lisans, yetkinlik belgesi vb. belgelere sahip olan kişilerden oluşur. 

Bu doğrultular ışığında şirketimizin AR-GE departmanında teknisyen, tekniker ve mühendisler yer almaktadır. Ortak bir çalışmanın ürünü olan AR-GE’mizin ana hedefini “ Her fikir bizim için dinlemeye değerdir “ olarak belirlediğimiz bu yolda yenilikçi fikirlere açık ve takım ruhuna sahip ekibimizle ilerlemekteyiz…