Çevre Politikası

Global düşünüp lokal kararlar veren Kaya-Pen Plastik SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak;

PVC Kapı ve Pencere Aksesuarının Tasarım, İmalat ve Satışı kapsamında tüm paydaşlarımız ile birlikte çevresel konularda işletmemiz ve çevresinde yapacağımız etkin ve başarılı çalışmalarla çevreyi korumaya ve bu konuda üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir doğa bırakmanın ancak çevreci çalışmalar ile mümkün olabileceğinin bilincindeyiz.

Bu doğrultuda sürekli olarak çevresel performansımızı iyileştirmek için ÇEVRE POLİTİKAMIZLA;

 • Sürdürülebilir çevre ve enerji ilkelerine bağlı kaldığımız sürece sürdürülebilir büyüme mümkün olabilir. Bu farkındalıkla; çevre yönetim sistemimizi, doğal kaynakları koruyacak ve yaşam döngüsünü göz önüne alacak şekilde yürütmeyi,
 • Faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini azaltarak ve kirliliği önleyerek, kimyasal riskleri, atık suları ve emisyonları kontrol altında tutmayı,
 • Oluşacak atık miktarının en aza indirerek, kaynağında yok etmeyi ve atık bertaraf yöntemlerinde mümkün olduğunca geri dönüşümü tercih etmeyi,
 • Çevre yönetimi ile ilgili yürürlükteki kanun, yönetmelik ve tüzük gibi tüm yasal mevzuata, diğer gerekliliklere ve uluslararası standartlara uymayı,
 • Çevreye zarar vermeyecek ve kaynakların kullanımında tasarruf sağlayacak uygun teknoloji ve yöntemleri araştırıp, takip etmeyi ve uygulamayı,
 • Çevrenin korunması için sürekli gelişme anlayışıyla çalışmalar yapmayı,
 • Ekonomik israfın ve çevreyi korumanın gereği olarak gördüğü hammadde ve enerji kaynaklarını verimli kullanmayı,
 • Risk değerlendirmeleri sonucunda kaza-acil durumda çevreye olumsuz etkimizi azaltacak şekilde hazırlıklı olmayı,
 • Üretim sonrası çevreyi etkileyebilecek oluşumları sürekli kontrol ederek minimalize etmeyi,
 • Yaptığımız ve yapacağımız yeni yatırımlarda da çevre bilincini birinci öncelik olarak dikkate almayı,
 • Politikamızı, çalışanlarımız ve paydaşlarımızla paylaşarak, onların çevre bilincini ve çevreye olan duyarlılıklarını arttırmayı,
 • Çalışanlarımızın farkındalığını arttırmak adına eğitimlerimizde çevre bilincini konu almayı,
 • Enerji verimliliği sağlayan ürünleri, hizmetleri ve teknolojileri satın almayı, performansı yüksek tasarımları desteklemeyi, taahhüt ederiz.